Input Function [VBA]

Bir Girdi veya İkilik dosyasının (Karakter Dizisi) açık akışını döndürür.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Dönüş değeri:

String

Parametreler:

Sayı: Gerekli. Döndürülecek karakter sayısını belirten sayısal ifade.

#: Seçimsel.

DosyaNumarası: Gerekli. Geçerli bir dosya numarası.

Hata kodları:

6 Taşma

52 Geçersiz dosya adı veya numarası

62 Okuma EOF'u aştı

Örnek:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
      Dim MyData
      Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
      Do While Not EOF(1)
        MyData = Input(1, #1)
        Print MyData
      Loop
      Close #1
    End Sub
  

Lütfen bizi destekleyin!