MonthName Fonksiyonu [VBA]

MonthName işlevi, belirtilen bir ay numarasının yerelleştirilmiş adını döndürür.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Sözdizimi:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Dönüş değeri:

String

Parametreler:

Ay: 1'den 12'ye, Ocak'tan Aralık'a kadar adının yerelleştirmesi döndürülecek ayın değeri.

Kısaltma: Seçimsel. Ay isminin kısaltılmış olup olmadığını gösteren değer.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Lütfen bizi destekleyin!