FormatDateTime Fonksiyonu [VBA]

Bir tarih ifadesine bir tarih ve/veya saat biçimi uygular ve sonucu bir dize olarak döndürür.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


    FormatDateTime (Date As Date [, NamedFormat As Integer])
  

Dönüş değeri:

String

Parametreler:

Date: The date expression to be formatted.

İsimlendirilmişBiçim: Tarih ve saat ifadesine uygulanacak formatı belirten isteğe bağlı vbDateTimeFormat numaralandırması. Belirtilmezse vbGeneralDate değeri kullanılır.

Tarih ve saat biçimleri (vbDateTimeFormat numaralandırma)

İsimlendirilmiş Sabit

Değer

Tanımlama

vbGeneralDate

0

Sisteminizin Genel Tarih ayarında tanımlandığı şekilde bir tarih ve/veya saat görüntüler. Sadece bir tarih varsa, hiçbir zaman görüntülenmez; sadece bir zaman varsa, tarih görüntülenmez.

vbLongDate

1

Bilgisayarınızın bölgesel ayarlarında belirtilen uzun tarih biçimini kullanarak bir tarih görüntüleyin.

vbShortDate

2

Bilgisayarınızın bölgesel ayarlarında belirtilen kısa tarih biçimini kullanarak bir tarih görüntüleyin.

vbLongTime

3

Sisteminizin Uzun Zaman ayarlarında tanımlanan süreyi gösterir.

vbShortTime

4

24 saat biçimini (ss:dd) kullanarak bir zaman görüntüle.


Hata kodları:

13 Veri türü uyuşmazlığı

Örnek:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("Genel tarih biçimi : " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Uzun tarih biçimi : " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Kısa tarih biçimi : " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Uzun saat biçimi : " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Kısa saat biçimi : " & FormatDateTime(d,vbShortTime))
    End Sub
  

Lütfen bizi destekleyin!