SYD Fonksiyonu [VBA]

Aritmetik düşen amortisman oranını döndürür.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Maliyet bir varlığın ilk alındığı andaki fiyatıdır.

Kalan değer malın ömrü tamamlandıktan sonraki değeridir.

Ömür Varlığın amortismanındaki dönem sayısını belirleyen amortisman dönemi.

Dönem amortismanı hesaplamak istediğiniz zaman aralığıdır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM 10,000 dolarlık tutarındaki bir varlığın yıllık amortismanını hesaplayın.
REM, 1. yılın başlangıcında ve 5 yıl sonra 1.000 dolarlık kurtarma değerine sahip.
Dim syd_yr1 As Double
REM 1. yıl içindeki amortismanı hesaplayın.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 'syd_yr1 şimdi 3000'e eşittir.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!