SLN Fonksiyonu [VBA]

Dönem başına doğrusal azalan amortismanı hesaplar. Bu azalma miktarı yıpranma süresi boyunca sabittir.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Maliyet bir varlığın ilk alındığı andaki fiyatıdır.

Kalan değer malın ömrü tamamlandıktan sonraki değeridir.

Ömür Varlığın amortismanındaki dönem sayısını belirleyen amortisman dönemi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM 10.000 dolar tutarındaki bir varlığın yıllık amortismanını hesaplayın.
REM, 1. yılın başlangıcında ve 5 yıl sonra 1,000 dolarlık kurtarma değerine sahip.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
print y_dep ' 1500 döndürür.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!