Rate Fonksiyonu [VBA]

Returns the interest rate of a loan or an investment.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Sözdizimi:


Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

TAKSİT_SAYISI bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır.

DEVRESEL_ÖDEME her dönemde yapılan düzenli ödemelerdir.

BD bir yatırımın / borcun bugünkü değeridir.

GD borcun / yatırımın gelecekteki (isteğe bağlı) değeridir.

Vade (isteğe bağlı) ödemenin bir dönemin başında mı yoksa sonrasında mı yapılacağını tanımlar.

0 - ödeme dönemin sonunda yapılacak;

1- ödeme dönemin başında yapılacak.

Tahmin (isteğe bağlı) özyineleme ile hesaplanacak sonuca, yakın olduğunu tahmin ettiğiniz bir faiz oranıdır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleRate
'100.000 dolarlık bir krediyi ödemek için gereken faiz oranını hesaplayın.
' 6 yıl, her ayın sonunda 1.500 dolarlık ödeme.
 Dim mRate As Double
 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )
 print mRate 'mRate 0.00213778025343334 olarak hesaplanır.
End sub

Lütfen bizi destekleyin!