PV Fonksiyonu [VBA]

Bir sabit ödemeli bir yatırımın şu anki değerini getirir.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Sözdizimi:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Oran periyodik faiz oranıdır.

TAKSİT_SAYISI bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır.

DEVRESEL_ÖDEME her dönemde yapılan düzenli ödemelerdir.

GD borcun / yatırımın gelecekteki (isteğe bağlı) değeridir.

Vade (isteğe bağlı) ödemenin bir dönemin başında mı yoksa sonrasında mı yapılacağını tanımlar.

0 - ödeme dönemin sonunda yapılacak;

1- ödeme dönemin başında yapılacak.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePV
'6 yıl boyunca ayda bir 1.000 dolar ödeyen bir yıllık ödemenin bugünkü değerini hesaplayın.
'Faiz yıllık % 10'dur ve her bir ödeme ayın sonunda yapılır.
Dim pv1 As Double
pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )
print pv1 'pv1, 53978.6654781073 olarak hesaplanır.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!