PPmt Fonksiyonu [VBA]

Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemde yapılan ana para ödemesini verir.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Oran periyodik faiz oranıdır.

Per Birincil ödemeyi hesaplamak istediğiniz dönem sayısı (1 ile Nper arasında bir tam sayı olmalıdır).

TAKSİT_SAYISI bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır.

BD bir yatırımın (mevcut) nakit değeridir.

GD borcun / yatırımın gelecekteki (isteğe bağlı) değeridir.

Vade (isteğe bağlı) ödemenin bir dönemin başında mı yoksa sonrasında mı yapılacağını tanımlar.

0 - ödeme dönemin sonunda yapılacak;

1- ödeme dönemin başında yapılacak.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePPmt
'Tam olarak ödenmesi gereken bir kredi için 4 ve 5. aylarda ana ödemeleri hesaplayın
'6 yıldır. Faiz yıllık% 10'dur ve ödemeler ay sonunda yapılır.
Dim ppMth4 As Double
Dim ppMth5 As Double
'4. aydaki anapara ödemesi:
ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )
print ppMth4 'ppMth4 -1044.94463903636 olarak hesaplanır.
'5. aydaki anapara ödemesi:
ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )
print ppMth5 'ppMth5, -1053,65251102833 olarak hesaplanır.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!