Pmt Fonksiyonu [VBA]

Bir kredi veya yatırım için sabit periyodik ödemeleri hesaplar.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double , PV as Double , [FV as Variant], [Due as Variant] )

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Oran periyodik faiz oranıdır.

TAKSİT_SAYISI yıllık ödemenin yapıldığı toplam taksit sayısıdır.

BD bir yatırımın mevcut değeridir.

GD borcun / yatırımın gelecekteki (isteğe bağlı) değeridir.

Vadeödemenin (isteğe bağlı) bir dönemin başında mı yoksa bir sonun sonunda mı olacağını belirtir.

0 - ödeme dönemin sonunda yapılacak;

1- ödeme dönemin başında yapılacak.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


REM ***** BASIC *****
Option VBASUPPORT 1
'6 yıllık bir sürede ödenecek bir aylık ödemeleri hesaplayın.
'Faiz yıllık %10'dur ve her bir ödeme ayın sonunda yapılır.
Sub ExamplePmt
 Dim myPmt As Double
 myPmt = Pmt( 0.1/12, 72, 100000 )
 print MyPmt '-1852,58377757705 olarak hesaplanır
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!