NPV Fonksiyonu [VBA]

Sağlanan iskonto oranına, bir dizi mevduat ve para çekme işlemine dayanan bir yatırımın Net Bugünkü Değerini hesaplar.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Oran bir dönem için iskonto oranıdır.

Değerler() mevduatları (pozitif değerler) veya para çekme durumlarını (negatif değerler) temsil eden bir dizidir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPV
 Dim r As Double
 Dim pValues(5) as Double
 pValues(0) = 100
 pValues(1) = 100
 pValues(2) = 100
 pValues(3) = -300
 pValues(4) = 100
 pValues(5) = 100
 r = 0.06
 p = NPV( r, pValues)
 Print p ' 174,894967305331 döndürür
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!