MIRR Fonksiyonu [VBA]

Bir dizi yatırımın değiştirilmiş iç getiri oranını hesaplar.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Sözdizimi:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Değerler(): Negatif değerlerin ödemeler ve pozitif değerler olarak kabul edildiği bir dizi ödemeyi ve geliri temsil eden bir dizi nakit akışı gelir olarak değerlendirilir. Bu dizi en az bir negatif ve en az bir pozitif değer içermelidir.

Yatırım: yatırımların faiz oranıdır (negatif değerler dizisinde kullanılan).

Yenidenyatırım_oranı: yeniden yapılan yatırımın oranı (dizinin pozitif değerleri)

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print mirrValue ' 94,16 döndürür. Nakit akışının değiştirilmiş içsel getiri oranı.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!