IRR Fonksiyonu [VBA]

Bir yatırımın iç getiri oranını hesaplar.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Sözdizimi:


IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Değer(): Nakit akış değerleri düzeni. Belirli aralıklarla nakit akış değerini gösterir. En az bir değer negatif (ödemeler) ve en az bir değer pozitif (gelir) olmalıdır.

Tahmin İÇ_VERİM_ORANI'nın ne olacağı konusunda bir başlangıç tahmini.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' 11.3321028236252 döndürür. Nakit akışının iç getiri oranı.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!