IPmt Fonksiyonu [VBA]

Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemdeki faiz ödemesini döndürür.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Oran periyodik faiz oranıdır.

Dönem bileşik faizin hesaplandığı dönemdir. Eğer son dönem için bileşik faiz hesaplanıyorsa, Dönem = TAKSİT_SAYISI olur.

TAKSİT_SAYISI bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır.

GD ödemelerin sırasındaki mevcut nakit değerdir.

GD (İsteğe bağlı) gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit değerdir.

Vade (İsteğe bağlı) düzenli ödemeler için tarihi işaretler.

0 - ödeme dönemin sonunda yapılacak;

1- ödeme dönemin başında yapılacak.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleIPmt
 Dim myIPmt As Double
 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)
 myIPmt -352.97 para birimi döndürür. Beşinci dönemdeki (yıl) bileşik faiz 352.97 para birimi olmaktadır.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!