FV Fonksiyonu [VBA]

Dönemsel sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın gelecekteki değerini döndürür.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


FV(Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [PV as Variant], [Due as Variant])

Dönüş değeri:

Double

Parametreler:

Oran periyodik faiz oranıdır.

TAKSİT_SAYISI dönemlerin (ödeme dönemi) toplam sayısıdır.

DEVRESEL_ÖDEME her dönemde yapılan düzenli ödemelerdir.

Bugünkü değer (isteğe bağlı) yatırımın mevcut değeridir.

Vade (isteğe bağlı) ödemenin bir dönemin başında mı yoksa sonrasında mı yapılacağını tanımlar.

0 - ödeme dönemin sonunda yapılacak;

1- ödeme dönemin başında yapılacak.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleFV
 Dim myFV As Double
 myFV = =FV(0.04, 2, 750, 2500)
 Print myFV ' 4234.00 para birimi döndürür. Yatırım sonundaki değeri 4234.00 TL olur.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!