CreateObject Function

Bir UNO nesnesi yaratır. Windows'ta, ayrıca OLE nesneleri yaratabilir.

Bu metot parametre olarak verilen tipte örnekler yaratır.

Sözdizimi:

oObj = CreateObject(type)

Parametreler:

type: the type of the object to be created, as a string.

Örnek:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Lütfen bizi destekleyin!