CreateUnoValue Fonksiyonu

Uno tür sistemi işaret eden sıkı yazılmış değeri olan bir nesneyi temsil eder ve onu geri döndürür.

Bu nesne Uno'ya geçirildiği zaman, karşılık gelen türlerden herhangi birine otomatik olarak dönüştürülür. Tür, nitelikli tam Uno tür adı tarafından belirtilmelidir.

Not Simgesi

LibreOffice API sıklıkla Herhangi türü kullanır. Diğer çevrelerden bilinen Değişen türün tersidir. Herhangi tür bir Uno türü tutar ve genel Uno ara yüzlerinde kullanılır.


Sözdizimi:

oUnoValue = CreateUnoValue( "[]byte", MyBasicValue ) ' bir bayt sıralaması elde etmek için.

If CreateUnoValue cannot be converted to the specified Uno type, and error occurs. For the conversion, the TypeConverter service is used.

This function is intended for use in situations where the default Basic to Uno type converting mechanism is insufficient. This can happen when you try to access generic Any based interfaces, such as XPropertySet::setPropertyValue( Name, Value ) or X???Container::insertBy???( ???, Value ), from LibreOffice Basic. The Basic runtime does not recognize these types as they are only defined in the corresponding service.

In this type of situation, LibreOffice Basic chooses the best matching type for the Basic type that you want to convert. However, if the wrong type is selected, an error occurs. You use the CreateUnoValue() function to create a value for the unknown Uno type.

You can also use this function to pass non-Any values, but this is not recommend. If Basic already knows the target type, using the CreateUnoValue() function will only lead to additional converting operations that slow down the Basic execution.

Lütfen bizi destekleyin!