ThisComponent İfadesi

Etkin bileşeni adresler ki özellikleri okunup ayarlanabilsin. ThisComponent, Basic'in ait olduğunu belgeyi gösteren, Basic belgesinden kullanılır. ThisComponent tarafından ulaşılan nesne türü belge türüne bağlıdır.

Sözdizimi:


ThisComponent

Örnek:


Sub Main
REM metin belgesindeki "İçerik Tablosunu" günceller
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    dizin = tümdizinler.getByName("İçerik Tablosu1")
    REM İçerik Tablosu ve 1 için varsayılan ismi kullan
    index.update()
End Sub

Please support us!