GetGuiType Function

Grafiksel kullanıcı arayüzünü belirten sayısal bir değer döndürür.

Bu fonksiyon sadece eski sürümlerle geriye uyumluluk için bulundurulmaktadır. Geri dönüş değeri sunucu-istemci ortamları için tanımlı değildir.

Sözdizimi:


GetGUIType()

Dönen değer:

Tamsayı

Dönen değerler:

1:Windows

4: UNIX

Örnek:


   Sub ExampleEnvironment
     MsgBox GetGUIType
   End Sub

Lütfen bizi destekleyin!