CreateUnoDialog Fonksiyonu

Basic çalışma zamanı sırasında Uno iletişim penceresini temsil eden Basic Uno nesnesi oluşturur.

İletişim pencereleri iletişim penceresi kütüphanelerinde tanımlanır. Bir iletişim penceresi göstermek için, "gerçek" bir iletişim penceresi kütüphaneden oluşturulmalıdır.

Örnekler bağlantısına bakın.

Sözdizimi:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Örnek:


  ' İletişim penceresi kütüphanesinden iletişim penceresi açıklamasını al
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' "live" penceresini oluştur
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' "gerçek" iletişim penceresini göster
  oDlgControl.execute

Lütfen bizi destekleyin!