GetProcessServiceManager Fonksiyonu

ProcessServiceManager döndürür (Uno ServiceManager merkezi).

CreateInstanceWithArguments kullanarak bir servis örneği istediğinizde bu fonksiyon gereklidir.

Sözdizimi:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Örnek:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' bu aşağıdaki ifadeyle aynıdır:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Lütfen bizi destekleyin!