CreateUnoStruct Fonksiyonu

Uno yapı türünün bir örneğini oluşturur.

Sözdizimi:

oStruct = CreateUnoStruct( Uno type name )

Örnek:


     oStruct = CreateUnoStruct( "com.sun.star.beans.Property" )
   

Or use the following structure for your statement:


     Dim oStruct as new com.sun.star.beans.Property
   

Lütfen bizi destekleyin!