TwipsPerPixelX Fonksiyonu

Pikselin genişliğini temsil eden twip numarasını döndürür.

Sözdizimi:


n = TwipsPerPixelX

Dönen değer:

Tamsayı

Örnek:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixel büyüklüğü"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!