Environ Fonksiyonu

Çevresel bir değişkenin değerini karakter dizisi olarak döndürür. Çevresel değişkenler sahip olduğunu işletim sistemine bağlıdır.

Sözdizimi:


Environ (Çevre As String)

Dönen değer:

String

Parametreler:

Çevre: Değerini döndürmek istediğiniz çevresel değişken.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Geçici dosya dizini:"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!