GetSystemTicks Fonksiyonu

İşletim sistemi tarafından sağlanan sistem işaretlerinin sayısını döndürür. Bu fonksiyonu belirli süreçleri eniyilemek için kullanabilirsiniz.

Sözdizimi:


GetSystemTicks()

Dönen değer:

Long

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Duraklama sona erdi"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!