Wait İfadesi

Milisaniye cinsinden belirttiğiniz zaman kadar programın çalışmasını kesintiye uğratır.

Sözdizimi:

Wait milisaniye

Parametreler:

milisaniye: Program çalıştırılmadan önce beklenmesi gereken zamanı (milisaniye cinsinden) içeren sayısal ifade.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " Ticks" ,0,"Duraklama sona erdi"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!