Shell Fonksiyonu

Başka bir uygulama başlatır ve gerekirse kendi pencere biçemini tanımlar.

Sözdizimi

Shell (Pathname As String[, Windowstyle As Integer][, Param As String][, bSync])

Parametre

Yol adı

Başlatmak istediğiniz programın adı ve bulunduğu dizinin tam yolu.

Windowstyle

Programın içinde çalıştığı pencerenin biçemini belirten seçimlik sayısal ifadeler. Takip eden değerler mümkündür:

0

Odak gizli program penceresindedir.

1

Odak standart boyuttaki program penceresindedir.

2

Odak simge durumuna küçültülmüş program penceresindedir.

3

Odak ekranı kaplayan program penceresindedir.

4

Odaksız standart boyutta program penceresi.

6

Simge durumuna küçültülmüş program penceresi, odak etkin pencerede kalır.

10

Tam ekran görünüm.


Param

Komut satırına geçmek istediğiniz bir karakter dizisi ifadesi.

bSync

Eğer bu değer doğru olarak ayarlanırsa, Kabuk komutu ve tüm LibreOffice görevleri kabul süreci bitene kadar bekler. Eğer değer yanlış olarak ayarlanırsa, kabul doğrudan geri döner. Varsayılan değer yanlış'tır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

53 Dosya bulunamadı

73 Gerçekleştiirilmedi

Örnek


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!