Diğer Komutlar

Bu diğer kategorilerde bulunmayan fonksiyonların ve deyimlerin bir listesidir.

Beep İfadesi

Bilgisayarın hoparlörü aracılığıyla bir ses tonu çalar. Ses tonu sisteme bağlıdır ve onun ses şiddetini ya da ses perdesini değiştiremezsiniz.

Shell Fonksiyonu

Başka bir uygulama başlatır ve gerekirse kendi pencere biçemini tanımlar.

Wait İfadesi

Milisaniye cinsinden belirttiğiniz zaman kadar programın çalışmasını kesintiye uğratır.

WaitUntil Statement

Interrupts the program execution until the time specified.

GetSystemTicks Fonksiyonu

İşletim sistemi tarafından sağlanan sistem işaretlerinin sayısını döndürür. Bu fonksiyonu belirli süreçleri eniyilemek için kullanabilirsiniz.

GetPathSeparator Function

Returns the operating system-dependent directory separator used to specify file paths.

Environ Fonksiyonu

Çevresel bir değişkenin değerini karakter dizisi olarak döndürür. Çevresel değişkenler sahip olduğunu işletim sistemine bağlıdır.

GetSolarVersion Fonksiyonu

Mevcut LibreOffice sürümünün dahili numarasını döndürür.

GetGuiType Function

Grafiksel kullanıcı arayüzünü belirten sayısal bir değer döndürür.

TwipsPerPixelX Fonksiyonu

Pikselin genişliğini temsil eden twip numarasını döndürür.

TwipsPerPixelY Fonksiyonu

Pikselin yüklesliğini temsil eden twip sayısını döndürür.

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (Application Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Lütfen bizi destekleyin!