StrReverse Fonksiyonu [VBA]

Karakter sırası tersine döndürülmüş karakter dizisini döndürür.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Sözdizimi:


StrReverse (Text1 Karakter Dizisi)

Dönüş değeri:

String

Parametreler:

Text1: Karakter sırasını tersine çevirmek istediğiniz karakter dizisi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!