StrReverse Fonksiyonu [VBA]

Karakter sırası tersine döndürülmüş karakter dizisini döndürür.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


StrReverse (Text1 Karakter Dizisi)

Dönüş değeri:

String

Parametreler:

Text1: Karakter sırasını tersine çevirmek istediğiniz karakter dizisi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!