InStrRev Fonksiyonu [VBA]

Bir karakter dizisinin içindeki başka bir karakter dizisinin konumunun başlangıç konumunu döndürür.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


InStrRev fonksiyonu eşleşmenin bulunduğu konum değerinin başlangıcını döndürür. Eğer aranan karakter dizisi için bir eşleşme bulunamazsa, fonksiyon 0 değerini döndürür.

Sözdizimi:


InStrRev (Text1 Karakter Dizisi, Text2 Karakter Dizisi [,Başlangıç] [, Tamsayı Olarak Karşılaştır])

Dönüş değeri:

Long

Parametreler:

Text1: Aramak istediğiniz herhangi bir karakter dizisi.

Text2: Aradığınız herhangi bir karakter dizisi.

Start: Karakter dizisinde aranacak alt karakter dizisinin başlayacağı konumu soldan gösteren isteğe bağlı sayısal ifade. Bu parametreyi boş bırakırsanız, arama ilk karakterden başlar. En fazla 65535 değerine izin verilir.

Karşılaştır: karşılaştırmanın türünü belirten isteğe bağlı ifade. Bu parametrenin değerleri şunlar olabilir

1: 1'in varsayılan değeri büyük küçük harfe duyarlı olmayan metin karşılaştırması anlamına gelir.

0: 0 değeri büyük küçük harfe duyalı ikilik karşılaştırma anlamına gelir.

Çalışma zamanı hatasıyla karşılaşmamak için, ilk geri dönüş değeri boşsa Compare parametresini atamayın.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Returns 1, search is case-insensitive
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Returns 0, search is case-sensitive
 Print iPos
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!