InStrRev Fonksiyonu [VBA]

Bir karakter dizisinin içindeki başka bir karakter dizisinin konumunun başlangıç konumunu döndürür.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


InStrRev fonksiyonu eşleşmenin bulunduğu konum değerinin başlangıcını döndürür. Eğer aranan karakter dizisi için bir eşleşme bulunamazsa, fonksiyon 0 değerini döndürür.

Sözdizimi:


InStrRev (StringCheck As String, StringMatch As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Dönüş değeri:

Long

Parametreler:

StringCheck: The string expression that you want to search.

StringMatch: The string expression that you want to search for.

Start: Karakter dizisinde aranacak alt karakter dizisinin başlayacağı konumu soldan gösteren isteğe bağlı sayısal ifade. Bu parametreyi boş bırakırsanız, arama ilk karakterden başlar. En fazla 65535 değerine izin verilir.

Karşılaştır: karşılaştırmanın türünü belirten isteğe bağlı ifade. Bu parametrenin değerleri şunlar olabilir

1: 1'in varsayılan değeri büyük küçük harfe duyarlı olmayan metin karşılaştırması anlamına gelir.

0: 0 değeri büyük küçük harfe duyalı ikilik karşılaştırma anlamına gelir.

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first return parameter is omitted.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,1) ' Returns 1, search is case-insensitive
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"the",10,0) ' Returns 0, search is case-sensitive
 Print iPos
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!