Len Fonksiyonu

Bir karakter dizisindeki karakter sayısını veya bir değişkeni saklamak için kaç byte gerektiğini döndürür.

Sözdizimi:


Len (Metin Karakter dizisi olarak)

Dönen değer:

Long

Parametreler:

Text: Herhangi karakter dizisi veya diğer türden bir değişken.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!