ConvertFromURL Fonksiyonu

Bir dosya URL'sini bir sistem dosyası adına dönüştürür.

Sözdizimi:


ConvertFromURL(dosya adı)

Dönüş değeri:

Dizi

Parametreler:

Dosya adı: Karakter dizisi olarak dosya adı.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Lütfen bizi destekleyin!