ConvertToURL Fonksiyonu

Bir sistem dosya ismini dosya URL'ine dönüştürür.

Sözdizimi:


ConvertToURL(filename)

Dönüş değeri:

String

Parametreler:

filename: A file name as string.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Lütfen bizi destekleyin!