UCase Fonksiyonu

Bir karakter dizisindeki küçük karakterleri büyük karakterlere dönüştürür.

Bakınız: Sol İşlevi.

Sözdizimi:

UCase (Text As String)

Dönüş değeri:

String

Parametreler:

Text: Dönüştürmek istediğiniz herhangi bir karakter dizisi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!