RSet İfadesi

Bir karakter dizisi değişkeni içerisindeki bir karakter dizisini sağa yaslar veya kullanıcı tanımlı bir değişkeni başka bir tanesine kopyalar.

Sözdizimi:


RSet Metin As String = Metin or RSet Değişken1 = Değişken2

Parametreler:

Metin: Herhangi bir karakter dizisi.

Metin: Karakter dizisi değişkeni içerisinde sağa yaslamak istediğiniz karakter dizisi.

Değişken1: Kopyalanmış değişkeni hedef alan kullanıcı tanımlı değişken.

Değişken2: Başka bir değişkene kopyalamak istediğiniz kullanıcı tanımlı değişlen.

Eğer karakter dizisi karakter dizisi değişkeninden kısa ise, RSet karakter dizisini karakter dizisi değişkeni içerisinde sağa yaslar. Karakter dizisi değişkeni içerisinde kalan karakterler boşluklar ile doldurulur. Eğer karakter dizisi karakter dizisi değişkeninden uzunsa, değişkenin boyunu aşan karakterler kesilir ve sadece kalan karakterler karakter dizisi değişkeni içerisinde sağa yaslanır.

Aynı zamanda RSet ifadesini kullanıcı tanımlı bir türü diğerine atamak için de kullanabilirsiniz.

Takip eden örnek RSet ve LSet ifadelerini karakter dizisinin sol ve sağa yaslamasını değiştirmek için kullanır.

Örnek:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  REM "SBX"'i 40 karakterlik karakter dizisi içerisine sağ yaslar
  REM Yıldız işaretini boşlukla değiştir
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  REM "SBX"i 40 karakterlik karakter dizisi içerisine sol yaslar
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!