Left Fonksiyonu

Bir dizi ifadesinin belittiğiniz en soldaki karakterlerin sayısını döndürür.

Sözdizimi:


Left (Text As String, n As Long)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

Metin: En soldaki karakteri döndürmek istediğinizdeki bir dizi ifadesidir.

n: Sayısal ifade döndürmek istediğiniz karakterlerin sayısını belirtir. Eğer n = 0 olursa sıfır uzunluklu bir dize döner. İzin verilen en büyük değer 65535.

Aşağıdaki örnek bir tarihi YYYY.MM.DD biçiminden MM/DD/YYYY biçimine dönüştürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Lütfen uluslararası 'YYYY-MM-DD' biçiminde bir tarih girin")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!