LCase Fonksiyonu

Bir karakter dizisindeki bütün büyük harfleri küçük harfe dönüştürür.

Ayrıca bkz: UCase Fonksiyonu

Sözdizimi:

LCase (Text As String)

Dönüş değeri:

Dizi

Parametreler:

Text: Dönüştürmek istediğiniz herhangi bir karakter dizisi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) REM "las vegas" değerini döndürür
    Print UCase(sVar) REM "LAS VEGAS" değerini döndürür
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!