Format Fonksiyonu

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

Sözdizimi:


Format(expression [, format As String]) As String

Parametreler:

expression: Numeric expression that you want to convert to a formatted string.

format: String that specifies the format code for the number. If format is omitted, the Format function works like the LibreOffice Basic Str() function.

Dönüş değeri:

Text string.

Biçimlendirme Kodları

The following list describes the codes that you can use for formatting a numeric expression:

0: If expression has a digit at the position of the 0 in the format code, the digit is displayed, otherwise a zero is displayed.

If expression has fewer digits than the number of zeros in the format code, (on either side of the decimal), leading or trailing zeros are displayed. If the expression has more digits to the left of the decimal separator than the amount of zeros in the format code, the additional digits are displayed without formatting.

Decimal places in the expression are rounded according to the number of zeros that appear after the decimal separator in the format code.

#: If expression contains a digit at the position of the # placeholder in the format code, the digit is displayed, otherwise nothing is displayed at this position.

This symbol works like the 0, except that leading or trailing zeroes are not displayed if there are more # characters in the format code than digits in the expression. Only the relevant digits of the expression are displayed.

.: Ondalık yer tutucusu kendisinin sağında ve solunda kaç ondalık yer olacağını belirler.

If the format code contains only # placeholders to the left of this symbol, numbers less than 1 begin with a decimal separator. To always display a leading zero with fractional numbers, use 0 as a placeholder for the first digit to the left of the decimal separator.

%: Multiplies the expressionby 100 and inserts the percent sign (%) where the expression appears in the format code.

E- E+ e- e+ : If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the expression is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.

Eğer üs negatif ise, eksi işareti E-, E+, e-, e+ üstünden hemen önce gösterilir. Eğer üs pozitif ise, sadece E+ or e+ üslerinden önce artı işareti gösterilir.

The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).

Noktanın binlik ve ondalık ayraç olarak kullanılması bölgesel ayarlara bağlıdır. Bir sayıyı Basic kaynak koduna eklediğiniz zaman, ondalık sınırlandırıcı olarak her zaman nokta kullanın. Ondalık ayraç olarak asıl gösterilecek karakter sistem ayarlarınızdaki sayı biçimine bağlıdır.

- + $ ( ) space: A plus (+), minus (-), dollar ($), space, or brackets entered directly in the format code is displayed as a literal character.

Burada listelenenler dışındaki karakterleri görüntülemek için önüne bir ters bölü işareti (\) koymalı veya çift tırnak (" ") içinde yazmalısınız.

\ : The backslash displays the next character in the format code.

Characters in the format code that have a special meaning can only be displayed as literal characters if they are preceded by a backslash. The backslash itself is not displayed, unless you enter a double backslash (\\) in the format code.

Biçim kodu içerisinde gerçek karakter olarak güzükmeleri için önlerine ters bölü işareti konması gereken karakterler tarih ve zaman biçim karakterleri (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), sayısal biçimlendirme karakterleri (#, 0, %, E, e, virgül, nokta) ve karakter dizisi biçimlendirme karakterleridir (@, &, <, >, !).

You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.

Eğer önceden tanımlanmış biçimleri kullanırsanız biçimin adı tırnak işaretleri arasına yazılmalıdır.

Önceden tanımlanmış biçim

General Number: Sayılar girildiği gibi görüntülenir.

Currency: Sayının önüne bir dolar işareti yerleştirir ve negatif sayıları parantez içine alır.

Fixed: Ondalık ayracından sonra en az bir basamak görüntüler.

Standard: Sayıyı binler ayracıyla görüntüler.

Percent: Sayıyı 100 ile çarpar ve sonuna bir yüzde işareti ekler.

Scientific: Sayıyı bilimsel biçimde görüntüler (örneğin 1000 yerine 1.00E+03)

A format code can be divided into three sections that are separated by semicolons. The first part defines the format for positive values, the second part for negative values, and the third part for zero. If you only specify one format code, it applies to all numbers.

LibreOffice Basic içerisinde kullanılan sayılar, tarihler ve yüzdelerin biçimlendirmesini kontrol etmek için yerel ayarlayabilirsiniz, - Dil Seçenekleri - Diller içerisinde. Basic biçim kodları içerisinde, ondalik nokta (.) her zaman yereliniz içerisinde ondalık ayracı olarak tanımlı yer tutucu olarak kullanılır ve karşılık gelen karakter ile yerdeğiştirlecektir.

Aynısı tarih, zaman ve döviz biçimleri için yerel ayarlara uygulanır. Basic biçim kodu yerel ayarınıza göre yorumlanıp gösterilecektir.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleFormat
    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")
    ' sayıları Basic kaynak koduna eklerken ondalık sınırlandırıcı olarak her zaman nokta kullanın.
    ' İngilizce yerelinde 6,328.20, Almanya yerelinde 6.328,20 görüntüler.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!