Karakter Dizilerini Düzenleme

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Format Fonksiyonu

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

LCase Fonksiyonu

Bir karakter dizisindeki bütün büyük harfleri küçük harfe dönüştürür.

Left Fonksiyonu

Bir dizi ifadesinin belittiğiniz en soldaki karakterlerin sayısını döndürür.

LSet İfadesi

Bir karakter dizisini karakter dizisii değişkeninin soluna yaslar veya kullanıcı tanımlı bir türü farklı bir kullanıcı tanımlı tür değişkenine kopyalar.

LTrim Fonksiyonu

Karakter dizisi ifadenin başındaki bütün boşlukları kaldırır.

Mid Fonksiyonu, Mid İfadesi

Karakter dizisi ifadesinin belirtilen kısmını (Mid fonksiyonu) döndürür veya karakter dizisi ifadesinin bir kısmını başka bir karakter dizisi ile (Mid deyimi) değiştirir.

Replace Function

Replaces some string by another.

Right Fonksiyonu

Karakter dizisi bir ifadede en sağdaki "n" karakteri döndürür.

RSet İfadesi

Bir karakter dizisi değişkeni içerisindeki bir karakter dizisini sağa yaslar veya kullanıcı tanımlı bir değişkeni başka bir tanesine kopyalar.

RTrim Fonksiyonu

Bir karakter dizisinin sonundaki boşlukları siler.

Trim Fonksiyonu

Bir karakter dizisi ifadesinden önce gelen ve sonra gelen tüm boşlukları kaldırır.

UCase Fonksiyonu

Bir karakter dizisindeki küçük karakterleri büyük karakterlere dönüştürür.

Split Fonksiyonu

Karakterlerden oluşan ifadeden alt karakter dizisi döndürür.

Join Fonksiyonu

Bir karakter dizisi içindeki altdizilerin sayılarından bir karakter dizisi döndürür.

ConvertToURL Fonksiyonu

Bir sistem dosya ismini dosya URL'ine dönüştürür.

ConvertFromURL Fonksiyonu

Bir dosya URL'sini bir sistem dosyası adına dönüştürür.

Lütfen bizi destekleyin!