String Function

Belirtilen karaktere ya da fonksiyona geçirilen karakter dizisinin ilk karakterine göre bir karakter dizisi oluşturur.

Sözdizimi:


String (n As Long, {expression As Integer | character As String})

Dönüş değeri:

Dizi

Parametreler:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Expression: Karakterin ASCII kodunu tanımlayan sayısal ifade.

Character: Dönecek karakter dizisini oluşturmak için kullanılacak tekil karakter ya da sadece ilk karakteri kullanılacak karakter dizisi.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!