ChrW Fonksiyonu [VBA]

Belirtilen karakter koduna karşılık gelen Unicode karakterini döndürür.

warning

This function or constant is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Sözdizimi:


ChrW(Tam Sayı İfadeleri)

Dönüş değeri:

Karakter dizisi

Parametreler:

İfade: Geçerli bir 16 bit Unicode değerini temsil eden sayısal değerler (0-65535). Boş değer 5 koduyla hata döndürür. [0-65535] haricindeki bir değer 6 kata kodunu döndürür.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

6 Taşma

Örnek:


Sub ExampleChrW
 ' This example inserts the Greek letters alpha and omega in a string.
 MsgBox "From "+ ChrW(913)+" to " + ChrW(937)
 ' Çıktı böyle görüntülenir: From Α to Ω
End Sub

Please support us!