ChrW Function [VBA]

Belirtilen karakter koduna karşılık gelen Unicode karakterini döndürür.

warning

Bu sabit, işlev veya nesne, bir modüldeki çalıştırılabilir program kodundan önce yerleştirilen Option VBASupport 1 ifadesiyle etkinleştirilir.


Sözdizimi:


ChrW(charcode As Integer) As String

Dönüş değeri:

Karakter dizisi

Parametreler:

charcode: Numeric expression that represent a valid 16 bit Unicode value (0-65535). (To support expressions with a nominally negative argument like ChrW(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.) An empty value returns error code 5. A value out of the range [0 to 65535] returns error code 6.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

6 Taşma

Örnek:


Sub ExampleChrW
    ' This example inserts the Greek letters alpha and omega in a string.
    MsgBox "From " + ChrW(913) + " to " + ChrW(937)
    ' Çıktı böyle görüntülenir: From Α to Ω
    MsgBox ChrW(charcode := 116) ' "t" lowercase T letter
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!