AscW Function [VBA]

Bir karakter dizisinin ilk karakterinin Unicode değerini döndürür.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Sözdizimi:


AscW (string) As Long

Dönüş değeri:

Long

Parametreler:

string: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Tuşları Unicode değerleri ile değiştirmek için AscW işlevini kullanın. AscW işlevi boş bir dizi ile karşılaşırsa LibreOffice Basic bir çalışma zamanı hatasını bildirir. Döndürülen değerler 0 ile 65535 arasındadır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleAscW
 Print AscW("A") ' 65 döndürür
 Print AscW(string:="Ω") ' returns 937
 Print AscW("Αθήνα") ' 913 döndürür, çünkü sadece ilk karakter (Alpha) dikkate alınır
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!