CByte Fonksiyonu

Karakter dizisi ya da sayısal bir ifadeyi Byte türüne dönüştürür.

Sözdizimi:


Cbyte( ifade )

Dönen değer:

Bayt

Parametreler:

İfade: Herhangi bir karakter dizisi veya sayısal ifade.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Lütfen bizi destekleyin!