Str Fonksiyonu

Sayısal bir ifadeyi karakter dizisine dönüştürür.

Sözdizimi:


Str (İfade)

Dönen değer:

Dizi

Parametreler:

İfade: Herhangi bir sayısal ifade.

Str işlevi sayısal bir değişkeni ya da bir hesap sonucunu karakter dizisine dönüştürür. Negatif sayılar eksi ile başlatılır. Pozitif sayılar (artı işareti yerine) boşluk ile başlatılır.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Örnek:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!