Chr Function

Karşılık gelen karakter koduna ait karakteri döndürür.

Sözdizimi:


   Chr[$](charcode As Integer) As String
  

Dönüş değeri:

String

Parametreler:

charcode: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (Option VBASupport 1), charcode is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Bir yazıcıya veya çıktı kaynağına özel kontrol dizileri yollamak için Chr$ fonksiyonunu kullanın. Karakter dizisi ifadesine çift tırnak eklemek için de kullanabilirsiniz.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

6 Taşma

note

An overflow error will occur when VBA compatibility mode is enabled and the expression value is greater than 255.


Örnek:


    Sub ExampleChr
      REM Bu örnek bir karakter dizisi içerisine çift tırnak (ASCII değeri 34) ekler.
      MsgBox "A " + Chr$(34) + "short" + Chr(34) + " trip."
      REM Çıktı iletişim penceresinde şu şekilde gözükür: Bir "ufak" gezi.
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' "@" sign
    End Sub
  

Lütfen bizi destekleyin!