Chr Fonksiyonu

Karşılık gelen karakter koduna ait karakteri döndürür.

Sözdizimi:

Chr(İfade As Integer)

Dönüş değeri:

Dizi

Parametreler:

Expression: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (OPTION VBASUPPORT 1), Expression is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Bir yazıcıya veya çıktı kaynağına özel kontrol dizileri yollamak için Chr$ fonksiyonunu kullanın. Karakter dizisi ifadesine çift tırnak eklemek için de kullanabilirsiniz.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

6 Taşma, when VBA compatibility mode is enabled and expression is greater than 255.

Örnek:


    Sub ExampleChr
      REM Bu örnek bir karakter dizisi içerisine çift tırnak (ASCII değeri 34) ekler.
      MsgBox "Bir "+ Chr$(34)+"ufak" + Chr$(34)+" gezi."
      REM Çıktı iletişim penceresinde şu şekilde gözükür: Bir "ufak" gezi.
    End Sub
  

ASC

Please support us!