Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri iki ifadeyi kıyaslar. Sonuç, karşılaştırmaya göre Doğru (-1) veya Yanlış (0) Mantıksal ifadesi olarak döndürülür.

Sözdizimi:


Result = Expression1 { = | < | > | <= | >= } Expression2

Parametreler:

Sonuç: Karşılaştırmanın sonucunu döndüren (Doğru veya Yanlış) mantıksal ifade

İfade1, İfade2: Kıyaslamak istediğiniz herhangi sayısal değerler ya da karakter dizileridir.

Karşılaştırma operatörleri

= : Eşittir

< : Küçüktür

> : Büyüktür

<= : Küçük eşittir

>= : Büyük eşittir

<> : Eşit değil

Örnek:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
Dim sRoot As String ' Dosya girdi ve çıktısı için kök dizini
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Please support us!