IsUnoStruct Fonksiyonu

Verilen değer bir Una yapısı ise True döndürür.

Sözdizimi:

IsUnoStruct( Uno type )

Dönüş değeri:

Boolean

Parametreler:

Uno type : A UnoObject

Örnek:


Sub Main
Dim bIsStruct
' Bir servis örneği oluştur
Dim oSimpleFileAccess
oSimpleFileAccess = CreateUnoService( "com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess" )
bIsStruct = IsUnoStruct( oSimpleFileAccess )
MsgBox bIsStruct ' False yazar, çünkü oSimpleFileAccess NO yapısındadır
' Bir Property yapısı örneği oluştur
Dim aProperty As New com.sun.star.beans.Property
bIsStruct = IsUnoStruct( aProperty )
MsgBox bIsStruct ' "Doğru" gösterir, çünkü aProperty "struct" özelliği taşır.
bIsStruct = IsUnoStruct( 42 )
MsgBox bIsStruct ' "Yanlış" gösterir, çünkü 42 is "struct" değildir.
End Sub

Lütfen bizi destekleyin!