HasUnoInterfaces Fonksiyonu

Bir Basic Uno nesnesinin belirli Uno arayüzlerini destekleyip desteklemediğini test eder.

Eğer bütün belirtilmiş Uno arayüzleri destekleniyorsa True, aksi halde False döndürülür.

Sözdizimi:

HasUnoInterfaces( oTest, Uno-Interface-Name 1 [, Uno-Interface-Name 2, ...])

Dönüş değeri:

Bool

Parametreler:

oTest: test etmek istediğiniz Basic Uno nesnesi.

Uno-Interface-Name: Uno arayüz isimlerinin listesi.

Örnek:


    bHas = HasUnoInterfaces( oTest, "com.sun.star.beans.XIntrospection" )

Lütfen bizi destekleyin!