DimArray Fonksiyonu

Bir Variant dizisi döndürür.

Sözdizimi:


DimArray (ArgumentList)

Ayrıca bkz Dizi

Eğer hiçbir parametre geçirilmezse, boş bir dizi oluşturulur (Uno'daki 0 uzunluğundaki bir dizinin aynısı olan Dim A() gibi). Parametreler belirtilirse, her parametere için bir boyut oluşturulur.

Parametreler:

ArgumentList: A list of any number of arguments that are separated by commas.

Hata kodları:

9 İndeks tanımlanan aralığın dışında

Örnek:


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' ile DIM a( 2, 2, 4 ) aynıdır

Lütfen bizi destekleyin!