DimArray Fonksiyonu

Bir Variant dizisi döndürür.

Sözdizimi:


DimArray ( Argument list)

Ayrıca bkz Dizi

Eğer hiçbir parametre geçirilmezse, boş bir dizi oluşturulur (Uno'daki 0 uzunluğundaki bir dizinin aynısı olan Dim A() gibi). Parametreler belirtilirse, her parametere için bir boyut oluşturulur.

Parametreler:

Bağımsız değişken listesi: Virgüllerle ayrılmış bağımsız değişkenlerin listesi.

Hata kodları:

9 İndeks tanımlanan aralığın dışında

Örnek:


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' ile DIM a( 2, 2, 4 ) aynıdır

Please support us!