Array Fonksiyonu

Bir veri alanıyla Variant tipini döndürür.

Sözdizimi:


Array ( Argüman listesi)

Ayrıca bakınız DimArray

Parametreler:

Bağımsız değişken listesi: Virgüllerle ayrılmış bağımsız değişkenlerin listesi.

Örnek:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)

Please support us!