IsMissing Fonksiyonu

Bir fonksiyonun ilave bir parametre ile çağrılıp çağrılmadığını kontrol eder.

Ayrıca bakınız: Seçimsel

Sözdizimi:


IsMissing( DeğişkenAdı )

Parametreler:

DeğişkenAdı: seçimsel bağımsız değişkenin adı

IsMissing returns True if no value has been passed for the ArgumentName; otherwise, it returns False.

Ayrıca Örneklere bakın.

Hata kodları:

5 Geçersiz yordam çağrısı

Lütfen bizi destekleyin!